Gedichten van een parallelle wereld

 

Een persoonlijke beleving van meditatie en zen

Hier vind je per reeks 49 gedichten. Het staat je vrij deze te lezen, printen, copiëren....

Zen komt uit de traditie van het boeddhisme (China, Vietnam, Korea en vooral Japan). Het is een niet-confessionele vorm van diep contact met je diepste innerlijke en van daaruit met de hele wereld (universum). Het is perfect verenigbaar met religie alsook met atheïsme. Eigen aan zen is een grote dosis zelfaanvaarding en zelfrelativering. Dit is geen gebrek aan respect.

Zen meditatie is voor mij een belangrijke inspiratiebron. Ik zou het iedereen willen aanraden. Bij Aurelis vind je specifiek hierop gebaseerde sessies o.a. bij 'Zelfaanvaarding', 'Gelijkmoedigheid', 'Meditatie' en 'Een wezen van liefde'.

Gelieve er rekening mee te houden dat dit een persoonlijke appreciatie is van meditatie en zen.

Als je pdf niet kan openen, vind je hier gratis de nodige software.

 

 

49 gedichten van een parallelle wereld (1) - pdf

49 gedichten van een parallelle wereld (2) - pdf

49 gedichten van een parallelle wereld (3) - pdf

49 gedichten van een parallelle wereld (4) - pdf

49 gedichten van een parallelle wereld (5) - pdf

49 gedichten van een parallelle wereld (6) - pdf

49 gedichten van een parallelle wereld (7) - pdf